JEDNOŚĆ KOMPOZYCYJNA

Należy dążyć do jedności kompozycyjnej, funkcjonalnej i prze­strzennej obejmującej zarówno wnętrze, jak i to, 0         dzieje się ma ganku. Całą tę przestrzeń po­winniśmy traktować łącznie jak jedno wnętrze, 192 podzielone jedynie ze względów atmosferycznych. Następną grupę domków stanowić będą tzw. „chałupy”. Nawrót do ludowych form budowa­nia, do neoprymitywizmu w architekturze rekrea­cyjnej, daje się zaobserwować w całej Europie,to zarówno przy adaptacjach istniejących cha­łup, jak I w budowaniu nowych. Szczególnie urze­kają małe domeczki rekreacyjne, jakie widuje się na działkach w Czechosłowacji ‚i w Norwegii. Moda na neoprymitywizm daje się łatwo wytłu­maczyć ogromnym wzrostem cen usług, który do­prowadzi do niemal wyłącznego budowania wła­snymi siłami bez pomocy fachowców. Łatwiej jest wtedy, mając do dyspozycji wyłącznie elementar­ny warsztat, szukać urody 1 wyrazu w romantycz­nym prymitywizmie.

error: Content is protected !!