ORYGINALNE ROZWIĄZANIE

Otrzymaliśmy w ten sposób rozwiązanie bardzo oryginalne, a jednocześnie rzeczowe i praktycz­ne. Siedząc na górze jesteśmy trochę „ponad”, szerzej ogarniamy krajobraz, możemy sobie spo­kojnie pomyśleć I popracować. Podczas snu .czu­jemy się tu bardziej bezpiecznie, a każdy szmer, co jest istotne w okresie dojrzewania owoców, słyszymy z bardzo daleka. Mimo to z akceptacją budowy możemy mieć kło­poty typu administracyjnego. W przepisach wy­mienia siię 3 m ja’ko nieprzekraczalną wysokość wszelkich działkowych altan. Będziemy wpraw­dzie przekonywać wszystkich, że sam domek nie ma więcej niż 3 m, że tylko „nogi” są długie, a domek Jest bardzo malutki, że wreszcie w prze­pisach jest mowa o domku, a nie o tym, jak wysoko jest on zawieszony. Mówiąc to wszystko wiemy, że sprawa ma się nieco inaczej. Należy jednak sądzić, że zarząd POD rozbrojony samą koncepcją domku nie będzie zbyt formalizować, tym bardziej że wspomnieć możemy o pilnowaniu również sąsiednich działek, oczywiście w bliżej nieokreślonych terminach.

error: Content is protected !!